Är du intresserad av att arbeta med modern medicinsk teknik i nära kontakt med människor? Då kan röntgensjuksköterska vara ett yrke för dig!

Programmet kommer att ge dig en helhetsbild av människan och du får lära dig att framställa bilder, på ett för patienten tryggt sätt, så att säkra diagnoser kan ställas.

Patientsäkerhet är en grundläggande del i utbildningen och det är därför något du kommer att få goda kunskaper om. Du kommer till exempel att tränas i de färdigheter i omvårdnad som krävs för att kunna genomföra undersökningar på ett patientsäkert sätt. Du kommer även att få goda kunskaper om bildkvalitet, stråldoser och strålningssäkerhet.

Det mänskliga mötet är en viktig del i en röntgensjuksköterskas yrkesutövning och det är något du kommer att tränas i, framför allt under den verksamhetsförlagda utbildningen.