En tandtekniker skapar olika tandersättningar åt patienter. Tandteknikerutbildningen är något för dig med känsla för färg och form men som också tycker om kemi och fysik. De teoretiska ämnena är viktiga för att kunna förstå materialens egenskaper och hur materialen beter sig i kroppen och i munmiljön. Du gillar precisionsarbete och att arbeta med händerna manuellt/analogt och i en digital miljö i en laboratoriemiljö/på ett tandtekniskt laboratorium. En stor del av studierna bedrivs som laboratoriearbete med stöd av demonstrationer och praktiskt arbete kopplat till teoretiska studier. Studenten får kunskaper om hur tandersättningar utformas, tillverkas och används. Tandteknikerutbildningen bedrivs enligt utmaningsbaserat lärande, vilket innebär att studierna baseras på fallstudier där studenten utifrån givna situationer/sammanhang och frågeställningar tar ansvar för sitt lärande, finna kunskap och lösa problemställningar. En tandtekniker skapar tandersättningar, till exempel kronor, broar, helproteser och tandställningar i olika material. Det är ett kvalificerat medicintekniskt yrke med begränsad patientkontakt. Yrket ställer krav på manuell färdighet, såsom att till exempel skikta porslin, pressa keramer och gjuta, med mera. Den snabba tekniska utvecklingen inom området bidrar till att yrket ständigt utvecklas och blir alltmer inriktat på digitala arbetsprocesser. Det är ett kreativt, stimulerande yrke där man kan känna sig tillfreds över att skapa något samtidigt som man kan hjälpa en patient (tillbaka) till ett estetiskt leende och ett välfungerande bett. Arbetsmarknaden finns på privata laboratorier och inom medicinteknisk industri.