Datateknik och mobil IT, med programmering av Internet of Things och utvecklingen av inbyggda system, är ett av nutidens mest dynamiska områden. Målet med den här utbildningen är att förstå funktionen av uppkopplade system för tillämpningar inom till exempel smarta byggnader, smarta städer och smarta transporter. Du lär dig att programmera egna applikationer och utveckla nya IT-lösningar med hjälp av uppkopplade och inbyggda system. Programmet ger dig grundläggande kunskaper inom datavetenskap, elektroteknik, matematik/naturvetenskap och informationsteknik, IT.En viktig del av utbildningen är projektarbeten i grupp där du förväntas spela en aktiv roll i att förverkliga egna idéer. Utbildningen är utformad i samarbetet med näringslivet för att du ska få rätt kompetens och snabbt ska komma in i arbetslivet. Det finns också stora möjligheter att samarbeta med näringslivet i projekt- och examensarbeten. Utbildningen förbereder också för vidare utbildning på magister och mastersnivå antingen på Malmö universitet eller på andra lärosäten runt om i landet.