Maskiningenjörerna spelar en central roll i utvecklingen av nya tekniska och hållbara lösningar till produkter och olika samhällsutmaningar. Tillämpningsområdena spänner långt bortom de fält som traditionellt förknippas med yrket. Det kan röra sig om allt från konstruktion och tillverkning av intelligenta medicintekniska produkter och självgående lastbilar till utformning av moderna tillverkningsprocesser för industrin.Programmet ger dig kunskaper och färdigheter för att utveckla smarta och hållbara produkter samt tekniska lösningar som kan spela en avgörande roll för samhällets utveckling. Speciell vikt läggs vid hur man gör kloka materialval utifrån funktionella och miljömässiga aspekter. Det finns en ständigt växande efterfrågan på duktiga maskiningenjörer med denna kompetens. Programmet har ett välutvecklat samarbete med näringslivet i vår region. Utbildningen är därför väl anpassad till arbetsmarknadens behov.För att trivas bör du ha ett intresse för matematik och fysik. Utbildningen bygger vidare på dina gymnasiekunskaper i dessa ämnen. Programmet ger dig en stabil och bred kunskapsbas som gör dig redo att arbeta som ingenjör.Det finns möjligheter att studera utomlands den femte terminen. Om man vill fördjupa sig, finns olika mastersprogram att läsa vidare på efter avslutad examen antingen vid Malmö universitet eller vid andra lärosäten i Sverige eller internationellt.