Är du intresserad av att utföra laborativa analyser samt fysiologiska undersökningar? Nya analys- och undersökningsmetoder inom medicinen utvecklas löpande och som biomedicinsk analytiker har du en central roll inom hälso- och sjukvården. Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som behövs för att du ska arbeta som legitimerad biomedicinsk analytiker. Idag är det brist på kompetens inom området och efterfrågan väntas öka. Som metodexpert inom det biomedicinska området har du goda möjligheter att arbeta både på sjukhuslaboratorier, forskningslaboratorier, inom biomedicinska företag, miljö- och hälsovårdsnämnder, läkemedels- och livsmedelsindustrier. Arbetsmarknaden finns både i Sverige och utomlands.