Masterprogrammet i teknisk matematik fördjupar dina kunskaper inom matematik och dess tillämpningar. Ett kunnande som efterfrågas då framtidens teknik är beroende av matematiska metoder och beräkningar. Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna utveckla ny teknik, bidra till ett hållbart samhälle och driva företag.Masterprogrammet i teknisk matematik är utformat för att ge dig matematiska verktyg för att utveckla morgondagens teknik. Du får ett brett och relevant kunnande inom matematikens tillämpningar och metoder som efterfrågas inom många branscher. Du lär dig att behärska kraftfulla matematiska metoder med tillämpningar inom statistik, informationsteknik, datavetenskap, energi- och miljöteknik, robotik- och reglerteknik samt optimering.  Programmets kursutbud är genomtänkt och flexibelt och ger dig såväl goda teoretiska kunskaper som ett väl utvecklat tekniskt arbetssätt. Du kommer att läsa kurser i matristeori, kvantberäkningar, wavelets, optimering och algebra, som alla är tillämpningsbara i modern ingenjörskonst. Innehållet i programmets kurser innefattar bland annat ämnen som big data, säker och tillförlitlig kommunikation, pagerank-algoritmen och matematisk modellering.  Programmets flexibilitet gör att du kan fördjupa dig inom områden som du tycker är intressanta. Du har till exempel möjlighet att själv välja ämne inom programmets valbara projektkurser. Det kan ske i samarbete med en forskare på högskolan eller ett företag, precis som det avslutande examensarbetet.Programmet kompletterar och fördjupar dina tekniska kunskaper från tidigare utbildning med den matematiska kompetensen för att utveckla ny teknik. Din examen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden, eftersom du kommer att ha kunskaper om matematiska tillämpningar och metoder som är efterfrågade inom näringslivet, offentlig sektor och akademin. Alla framtidsteknologier är beroende av och baserade på användning av matematiska metoder och beräkningsverktyg.  Efter din examen kan du till exempel arbeta med utveckling eller forskning i ett eget företag eller i ett svenskt eller multinationellt företag som använder matematiska eller statistiska metoder, beräkningar och algoritmer i sina teknologiska lösningar. Efter programmet finns också goda möjligheter att fortsätta som forskarstuderande vid MDH eller andra universitet och högskolor i Sverige eller utomlands.  Teknisk-matematiskt utbildade specialister är mycket efterfrågade på den moderna arbetsmarknaden inom många branscher och företag, till exempel kommunikationsteknik, informationsteknik, internet och data, robotik, banker och försäkringsbolag, ingenjörs- och konsultföretag, byggföretag, läkemedelsbolag och energibolag samt inom den offentliga sektorn med bland annat medicin, vård och utbildning.