Kursen behandlar företrädesvis aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Därvid genomgås val av företagsform, civilrättsliga regler för bildande, bestånd och avveckling, fördelning av makt och ansvar och samarbetsformer inom respektive bolagsform. Ekonomiska och ideella föreningar behandlas mer översiktligt.