Andelen barn och unga med psykisk ohälsa ökar. Syftet med kursen är att utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv ge dig fördjupade kunskaper om barns och ungas psykiska hälsa, vad deras psykiska hälsa beror på samt hur psykisk ohälsa bland barn och unga kan förebyggas. Kursen kan ingå i en magisterexamen i folkhälsovetenskap och kan med fördel kompletteras med kursen FHA062, Metoder för att studera hälsa.