Kursen är till för dig som intresserar sig för entreprenörskap ur både ett teoretiskt samt praktiskt perspektiv. Du lär dig om entreprenörskapets klassiker och ges möjlighet att lära dig från entreprenörer i praktiken. Kursen ger behörighet till Entreprenörskap 2 där du själv tillämpar dina nyvunna entreprenörskapskunskaper! Under kursen får du också testa en företagssimulering där dina fattade beslut ger omedelbar effekt.