Har du tankar på att starta ett företag? Kursen är till för dig som vill tillämpa dina entreprenörskapskompetenser i eget affärsskapande. Du kommer under kursen coachas av lärare samt reflektera över dina nyvunna erfarenheter och din roll som entreprenör. Vill du efter kursen fortsätta med ditt företagande/affärskapande kan du med fördel vända dig till MDH:s affärsinkubator.