Att förstå hur projekt fungerar som organisations- och arbetsform och att kunna arbeta i projekt är centralt för de flesta arbetstagare i de flesta organisationer i dag. Projekt finns överalltoch "projektifieringen" av arbete gör projektkunskap allt viktigare. Att ha en grundläggande förståelse för hur projekt organiseras och genomförs samt projektens roll i en organisationblir därmed allt viktigare för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Den här kursen ger en överblick över projekt som organisations- och arbetsform och beskriver grundläggande projektmetodik.Kursen erbjuder dessutom möjlighet att träna på planering och utformning av projekt samt träning på att arbeta i projekt.