Som en effekt av digitaliseringen krävs det allt oftare en tydlig styrning och en proaktivitet i informationsförvaltning. Denna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse om olika metoder för styrning av informationshantering. Att förstå hur styrning och proaktivitet kan stödja hållbar informationsförsörjning och interoperabilitet över tid är ett av de centrala områdena för kursen. I kursen ges studenten en fördjupad kunskap om olika teorier, modeller som används som verktyg i strategiskt arbete kring informationsförsörjning.