Arkiv- och informationsvetenskap som vetenskap är en ung disciplin. Som praktik är däremot arkiv mycket gammal. Kursen tar sin utgångspunkt i aktuell och historisk arkivvetenskaplig forskning på nationell och internationell nivå, centrala teoribildningar, begrepp och dess tillämpningar. Forskning likväl som praktik och professionsutveckling behöver kunskaper om ämnets teoretiska grund. Förståelse för forskningens framväxt i relation till teoriutveckling är en naturlig del i kursen. Kursen ger dig en bred förståelse för de olika trender och inriktningar som finns inom modern arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, där fokus primärt är på digital dokument- och arkivhantering och förutsättning för att själv reflektera över teoretiska utgångspunkt och val av begrepp.