Syftet med kursen är att studenterna ska identifiera ett forskningsproblem och utföra ett fotografiskt forskningsprojekt. Studenten kommer att skriva en projektbeskrivning och tillämpa etablerade fotografiska forskningsmetoder samt presentera resultaten