Kandidatkursen i genusvetenskap bygger vidare på B-kursens fördjupning inom genusvetenskapliga, feministiska och intersektionella kunskapsområden, och betonar särskilt ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och självständigt arbete. Kursen ger både teoretisk och metodologisk fördjupning samt kontinuerlig individuell handledning i det egna arbetet med en kandidatuppsats. Uppsatsarbetet integreras fortlöpande genom hela kursen men intensiveras i sista delkursen