Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen och vill bli ämneslärare på gymnasiet. Utbildningen är en förkortad variant av Kompletterade pedagogisk utbildning på 60 hp, som leder till ämneslärarexamen och bygger på tidigare universitetsexamen. Under utbildningen får du genom teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Utbildningen har också en stor del verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning prövar dina kunskaper i skolan. Utbildningen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare på gymnasiet i något av Mittuniversitets behörighetsgivande ämnen.