Avancerad databehandling med tekniker från artificiell intelligens (AI) blir ständigt viktigare inom områden som beslutsstöd, informationssökning, medicinsk diagnostik, fordons- och robotstyrning, datorspel med mera. Kursen ger kunskaper om grundläggande begrepp och tekniker inom AI som sökning och planering, maskininlärning, kunskapsrepresentation och intelligenta agenter. Teoriförståelse förstärks med praktiska programmeringsprojekt.