Answer Set Programming (ASP) är ett tillvägagångssätt utvecklat inom området för konstgjord intelligens (AI) för att lösa komplexa sökproblem. ASP utvecklades ursprungligen för modelleringsproblem inom området kunskapsrepresentation och resonemang (KRR), och har identifierats som ett betydande bidrag inom AI forskningsområde. På senare tid har ASP blivit mycket attraktivt för att representera och lösa sökproblem både för akademin och industrin. I samarbete med Umeå universitet erbjuder Örebro universitet en introduktionskurs i ASP. På kursen diskuteras grundläggande principer för logik- och villkorsprogrammering. Den studerande ska efter avslutad kurs kunna tillämpa en lämplig symbolisk resonemangsmetod utifrån answer set-tekniken för att lösa problem i intelligenta system inklusive komplexa sökproblem i planering, schemaläggning och dynamisk systemkonfiguration. Kursen har tre obligatoriska halvdagsträffar på Örebro universitet.