Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om olika centrala begrepp och metoder som används vid forskning utifrån kvalitativ respektive kvantitativ ansats. Kursen ingår som en del i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del i magister-/masterexamen i hörselvetenskap. Övrigt:4 träffar på campus Örebro.