Fokus i kursen ligger på de centrala hörselbanornas uppbyggnad och funktion samt de audiologiska tester som ingår i ett testbatteri för diagnostisering av störningar i den centrala auditiva processen. Förutsättningar för en del terapeutiska åtgärder efter diagnosen diskuteras. Området kursen behandlar kan beskrivas som både smalt och som mycket stort och präglas av en multidisciplinär karaktär.