Kursen vänder sig till dig som vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om ledarskap och organisation som grund för förbättrings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården. I kursen analyseras ledarskapets betydelse i förändringsprocesser, liksom vilka villkor som krävs för att kunna arbeta med förbättringsarbete. Särskild vikt läggs vid ledarstil, teamarbete, grupprocesser samt projektledning.