Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om kritisk granskning av vetenskaplig litteratur samt göra en kunskapssammanställning över valt område som förberedelse inför det självständiga arbetet. Kursen ingår i masterprogrammet i förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter och kan utgöra en del av magister-/masterexamen i hörselvetenskap. Övrigt:4 träffar på campus Örebro.