Magisterprogrammet strategisk kommunikation är utformat för studenter med olika ämnesbakgrund inom ett brett kommunikationsfält. Med olika förkunskaper skapar vi en lärmiljö fokuserad på att kritiskt förstå och implementera strategisk kommunikation. Med strategisk kommunikation menar vi professionell kommunikation som syftar till att uppfylla långsiktiga organisatoriska och samhälleliga mål. Genom utbildningen utvecklar du färdigheter som är viktiga tvärs över medie- och kommunikationsbranschen: forskningsmässiga tillvägagångssätt; tydligt och effektivt skrivande; kritiskt tänkande; god förståelse för design; fördjupad förståelse för hur man använder webben och sociala medier i strategiska syften och kommunikation med målgrupper och marknader. Programmet utgörs av två sammanhängande spår som löper över två terminer, det ena är inriktat på forskning och kritiskt tänkande gällande organisationers kommunikation, det andra på att bygga upp en uppsättning kommunikativa färdigheter. Undervisningen bygger till stor del på flipped classroom-metodik med videoföreläsningar, projektarbete, egna förberedelser och handledning som anpassas till studentens förkunskaper och erfarenhet. Under första terminen kommer du att utveckla förståelse för begrepp inom strategisk kommunikation, exempelvis corporate communication och varumärkeshantering. Utbildningen behandlar också hur marknadsföring och PR integreras allt mer, hur användningen av digitalt berättande och rörlig bild växer och hur nya roller introduceras. Förändringarna kräver nya sätt att tänka vilket innebär en möjlighet för de som är rätt rustade. Du bygger naturligtvis också din kompetens inom innehållsproduktion. Vi börjar med att utveckla effektiv användning av språk, bild, och design för att sedan gå vidare till manus-, ljud- och videoproduktion. Under den andra terminen genomförs ett projekt om organisationers kommunikation. Inom ramen för programmet kommer du få utbildning om forskningsmetoder och hur de ska tillämpas. Dessutom utvecklas dina färdigheter inom webbdesign och layout, och flera färdigheter och uttrycksmedel integreras i ett projekt. Under utbildningen arbetar du individuellt, i par och som en del av ett team. Även om alla färdigheter utvärderas av lärare så inkluderar programmet kreativt och självständigt lärande. Utbildningen ges på engelska vilket kräver goda kunskaper i det språket.