Den kommersiella gastronomiska måltiden utanför hemmet spänner över ett brett fält med restauranger, hotell, street food, caféer, saluhallar food trucks etc. Innovationer inom denna sektor är i bred bemärkelse länkad till livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och den offentliga sektorns måltider som bedrivs både i offentlig och privat regi. Gastronomiska innovationer idag kan därför vara utgångspunkter för samhällsrelevanta utmaningar gällande t.ex. hälsa, hållbar och säkra måltider med relevans för hospitality industrin och andra kreativa samhällssektorer.