Kursen behandlar elementär talteori och teori för grupper, ringar och kroppar.