Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom elementär algebra, linjär algebra och envariabelanalys, samt en introduktion till flervariabelanalys. Kursen är inriktad mot studier till högskoleingenjör och innehåller projekt som genomförs med datorstöd.