Kursens mål är att utveckla studentens kunskaper i datorstödda beräkningar av ingenjörsmässiga problem. Vi behandlar bland annat deformationer av solider, värmeledningsproblem och strömning av vätskor och gaser. Teorin bakom finita elementmetoden gås igenom och den praktiska delen av kursen bygger i stor utsträckning på ett egenvalt beräkningsprojekt.