Kursen fokuserar på att genomföra en vetenskapligt grundad riskbedömning av en kemikalie. I kursen ingår praktiskt bedömningsarbete med grund i aktuella principer och praxis avseende riskklassificeringsmetod, inklusive kvalitativa, kvantitativa och kumulativa metoder. Du får lära dig om vetenskapliga metoder för generering av data och om experimentella tester, epidemiologi, exponeringsbedömning, och kemisk karakterisering. Inkluderat är också en översikt över de vetenskapliga källorna för toxikologiska uppgifter, viktig lagstiftning och exempel på skillnaderna mellan de olika myndigheter som arbetar inom området. En gruppövning kommer att pågå under hela kursen, med syfte att omsätta kunskaperna i praktisk användning.