Inom miljöforensik används olika vetenskapliga metoder för att ge information om källor och tidpunkt för utsläpp av kemiska föroreningar i miljön och dess effekter på hälsa hos människa och miljö. Masterprogrammet i kemi med inriktning miljöforensik erbjuder en bred tvärvetenskaplig utbildning med nära koppling till forskning inom miljökemi, analytisk kemi, och toxikologi. Utbildningen fokuserar på att du som kemist ska kunna göra avancerade analyser och kunna bidra till ett framtida mer hållbart samhälle. Utbildningen erbjuder miljökemi, analytisk kemi, bioanalytiska metoder, kvalitetssäkring, föroreningars spridning i miljön, miljötoxikologi och riskbedömning, hälsa och kemikalier, hållbar utveckling och internationella överenskommelser gällande global spridning av kemikalier. Aktivt lärande, praktiskt arbete i fält, lärdagböcker och fallstudier kommer att användas som pedagogiska modeller för att träna din förmåga att lösa komplexa problem och spåra orsak och källor till miljöproblem samt bedöma dess konsekvenser för människa och miljö. Programmet är tvåårigt och leder till en masterexamen, men kan även avslutas efter ett år (magisterexamen). År ett tar upp spridning av miljöfarliga ämnen, miljötoxikologi, hälsoeffekter, kemiska och bioanalytiska metoder, samt statistik och kvalitetssäkring. År två ger kunskaper inom hållbarhet, riskbedömning och global reglering av kemikalier. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom forskningsverksamheten och/eller näringslivet oavsett om du läser ett eller två år. Arbetsmarknaden för analytiska kemister är god med möjligheter att arbeta som analytisk kemist, miljökonsult, forskare och inom myndigheter med arbeten inom säkra kemikalier, miljö och hälsa.