Programmet Hospitality Management har ett tydligt fokus på ledarskap. Hotell- och restaurangbranschen samt hela besöksnäringen utvecklas i en rasande fart och behovet av ledarskap och styrning är stort. Programmet är framtaget i samarbete med ledande branschaktörer med inspel och influenser från internationella managementskolor inom Hospitality. Som student får du djup insikt i ledarskap, företagsekonomi, marknadsföring, service och företagsutveckling kopplat till hotell- och restaurangdrift. I samtliga kurser läggs stor vikt vid hållbarhet, såväl miljömässig som social och ekonomisk. Kurserna varvar praktiska övningar och uppgifter med teoretisk undervisning. Under dina tre år får du arbeta med flera av de mest spännande företagen i branschen. Du tränas i att arbeta med och lösa faktiska företagsutmaningar, utvecklar nya koncept samt skriva affärs- och marknadsplaner. Som student växer du både kunskapsmässigt och som individ när du får använda dina teoretiska kunskaper i skarpt läge. Fokus är att utbilda dig mot chef- och ledarskap, utveckla ditt personliga ledarskap och förmåga att bygga, leda team och organisationer. Du lär dig servicekvalitet och utvecklar praktiska färdigheter. Programmet gästas kontinuerligt av inspirerande branschföreläsare och redan under studietiden skapar du professionella kontakter. Utbildningen leder till en filosofie kandidatexamen och med din breda kunskapsprofil är du väl förberedd inför ett spännande arbetsliv både på den svenska och internationella arbetsmarknaden.