Arbetsterapeutprogrammet ger dig en teoretisk och praktisk grundutbildning till arbetsterapeut. I huvudämnet arbetsterapi lär du dig om att ett aktivt liv är av betydelse för människans hälsa och välbefinnande. Du lär dig också metoder för att utreda en persons behov och förutsättningar för aktivitet samt åtgärder för att utveckla och understödja personers förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. I kurser med sociologiska, psykologiska och pedagogiska perspektiv förbereds du på att möta människor i utsatta livssituationer och tillägnar dig kunskap om förhållanden i samhället som påverkar människors liv, vardag och hälsa. Du läser också kurser i medicin för att förstå hur sjukdomar, skador och åldrande kan påverka människors aktivitetsförmåga. Under utbildningen genomför du perioder av verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där du möter personer i varierade åldrar med aktivitetsbegränsningar på grund av olika bakomliggande orsaker. Du gör din VFU inom olika verksamheter och får handledning av legitimerad arbetsterapeut i praktisk utbildning till ditt kommande yrke. Arbetsterapeutprogrammet ger dig också en vetenskaplig skolning mot en kandidatexamen i ämnet arbetsterapi. På vägen dit får bekanta dig med vetenskapsteori, olika forskningsmetoder samt evidensbasering av arbetsterapeutiska metoder. Ditt examensarbete i arbetsterapi skriver du tillsammans med en kurskamrat i termin 5.