En röntgensjuksköterska utför och ansvarar för röntgenundersökningar på patienter som du utför med olika metoder. Undersökningarna ligger till grund för röntgenläkarens bedömning inför diagnos och behandling av patienter. I ditt arbete som röntgensjuksköterska träffar du människor som är beroende av din kompetens. Att vara röntgensjuksköterska innebär ett stort individuellt ansvar. Det är ett självständigt arbete där du ansvarar för kvaliteten på de undersökningar du genomför. Du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare i arbetslaget. Under utbildningen lär du dig både teoretisk och praktisk kunskap inom områden som strålningsfysik, medicin och omvårdnad med människan i centrum. Du kommer att ha en nyckelroll vid utredningar av olika sjukdomar. Det kan exempelvis handla om yrkesrollen eller ett specifikt område inom radiografisk diagnostik. Du lär dig genom laborationer, i till exempel bildbehandling och ultraljud. Studenterna genomför även grupparbeten och workshops. Under utbildningen ingår det i varje termin fältstudiedagar och/eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Praktisk färdighetsträning sker även på universitetet. Det finns även möjlighet att förlägga delar av studierna utomlands. Vi har avtal med universitet i England och Danmark och du har även möjligheter att skriva ditt examensarbete utomlands. Som röntgensjuksköterska arbetar du självständigt såväl som i team och du är intresserad av att följa med i utvecklingen av nya tekniker och metoder. Röntgensjuksköterskeprogrammet är populärt och studenter från hela landet söker till Örebro universitet.