Röntgensjuksköterskeprogrammet är för dig är intresserad av att kombinera ett högteknologiskt arbete med patientkontakt och omvårdnad. Att vara röntgensjuksköterska innebär ett stort individuellt ansvar. Det är ett självständigt arbete där du ansvarar för kvaliteten på de undersökningar du genomför. Samtidigt ingår du i ett team där du har en tydlig och efterfrågad kompetens som gör dig till en viktig medarbetare i arbetslaget. De undersökningar du gör ligger till exempel till grund för röntgenläkarens bedömning inför diagnos och behandling av patienter.Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet har radiografi som huvudämne, vilket ger dig som student kunskap om hur olika bildgivande metoder bäst används för att ställa diagnoser eller utföra och följa upp behandlingar. Alla lärare som undervisar i de specifika röntgenkurserna är själva legitimerade röntgensjuksköterskor och som student hos oss lär du dig både teoretisk och praktisk kunskap inom områden som strålningsfysik, medicin och omvårdnad med människan i centrum. Under utbildningen ingår det fältstudiedagar och/eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får lära dig att utvärdera dina egna undersökningar och säkerställa att resultaten håller tillräckligt hög kvalitet. Praktisk färdighetsträning sker även på universitetet. Utbildningen leder både till en röntgensjuksköterskeexamen och en kandidatexamen och öppnar upp för fortsatta studier på avancerad nivå.