Kursen vänder sig till dig som är utbildare och intresserad att bemöta elever där de befinner sig och att anpassa dansundervisningen efter elevernas förutsättningar och erfarenheter. Kursen ger kunskaper och erfarenheter om dansens och rörelsens betydelse ur olika icke-normativa perspektiv. Den ger inblick i specialpedagogikens teori och praktik med betoning både på skola, fritidsverksamhet och scenisk dans. Olika metoder och deras ursprung presenteras. Fokus ligger på att bemöta elever där de befinner sig och att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. Gästlärare ger föreläsningar, seminarier och workshops kopplade till olika områden. Kursen ges tillsammans med studenterna från Kandidadprogram i danspedagogik och Ämneslärarprogram i dans åk 2.