Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade ämneskunskaper, kritiska tänkande och vetenskapliga förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en vetenskaplig studie enligt givna anvisningar. Ditt självständiga arbete publiceras offentligt. Se nedan information från SLU gällande självständiga arbeten/examensarbeten: https://student.slu.se/studier/examensarbeten/