Det här programmet är ett utmärkt val för dig som är öppen för nya idéer och vill få en djup förståelse för skogsskötsel, ekologi, planering och policy som går utöver vissa nationella skogliga traditioner.Läs mer på:https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-avancerad-niva1/euroforester/