Kursen ger grundläggande kunskap i försöksdjursmedicin och uppfyller jordbruksverkets krav på utbildning av personer som utför djurförsök. Kursen ger även kunskap om sjukdomar hos och hälsoinventeringav de viktigaste försöksdjuren (gnagare, kanin, zebrafisk, gris och apa).