Få formell kompetens att arbeta som röst- och talpedagog med estetisk inriktning och med människors kommunikativa förmåga.