Kursens mål är att ge dig fördjupade kunskaper i antikhistorisk metodik och källmaterial samt breddade kunskaper i grekisk och romersk historia och samhällsliv, i religions- och idéhistoria, vetenskap och litteratur. Du får även breddade kunskaper i grekisk och romersk ekonomisk och social historia liksom fördjupade kunskaper i medelhavsländernas materiella kultur, i grekisk och romersk konst. Kursen ger dig förmågan att skriftligt referera och diskutera smärre antikvetenskapliga problem.