I denna kurs får du fördjupade kunskaper om arbetsmarknaden. En del behandlar löner och lönebildning medan en annan del jämför den svenska arbetsmarknaden internationellt. Management med inriktning mot arbetsmiljö och arbetsorganisation studeras också. Kursen avslutas med en valbar kurs där tillfälle ges att göra en självständig studie och författa en rapport. Urval kan komma att ske utifrån tidigare studieresultat från AKPA I.