Kursen behandlar grammatiska strukturer i lettiskan motsvarande GERS-nivå A2.1 och ger både teoretiska kunskaper om lettiska språket och praktiska språkkunskaper för såväl muntliga som skriftliga vardagliga kommunikativa sammanhang.