<b>Syfte och kunskapsmål</b>Kursens mål är att du ska säkra dina teoretiska och praktiska kunskaper i det lettiska språket och få erfarenhet av vetenskapligt arbete. Vidare får du goda kunskaper i lettisk litteraturhistoria samt en introduktion till folklore.<b>Innehåll och undervisningsmetoder</b>Kursen består av följande delkurser: Lettisk morfologi och syntax II, 7,5 hp; Lettisk litteratur II, 7,5 hp; Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.