Syfte och kunskapsmålKursens mål är att du ska säkra dina teoretiska och praktiska kunskaper i det lettiska språket och få erfarenhet av vetenskapligt arbete. Vidare får du goda kunskaper i lettisk litteraturhistoria samt en introduktion till folklore.Innehåll och undervisningsmetoderKursen består av följande delkurser: Lettisk morfologi och syntax II, 7,5 hp; Lettisk litteratur II, 7,5 hp; Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och handledning.