<b>Syfte och kunskapsmål</b>Kursens mål är att du ska få en inblick i Lettlands historia, kultur och samhällsliv. Vidare kommer Du att få en genomgång av bibliografiska hjälpmedel avseende Lettlands geografi, historia, samhällsliv, språk och kultur. Dessutom får Du en belysning av Baltikum idag och en allmän orientering av baltisk realia.<b>Innehåll och undervisningsmetoder</b>Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.