Syfte och kunskapsmålKursen behandlar Baltikums historia, kultur och samhällsliv på en översiktligt sätt. Kursen ger insikt om de historiska processer som har format de baltiska staternam samt belyser centrala skeenden och aktuella samhällsfrågor, t.ex. transformationsprocesser, språkdebatten, utvandringen.Innehåll och undervisningsmetoderUndervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.