<b>Syfte och kunskapsmål</b>Kursens mål är att du ska inhämta kunskaper i det lettiska språkets historia, språkvetenskaplig metod, grammatik, och fonetik.<b>Innehåll och undervisningsmetoder</b>Kursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom baltisk språkvetenskap i samråd med kursansvarig. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.