Syfte och kunskapsmålKursens mål är att du ska inhämta kunskaper i det lettiska språkets historia, språkvetenskaplig metod, grammatik, och fonetik.Innehåll och undervisningsmetoderKursen består av en allmän obligatorisk del och av en valfri del, där studenten väljer ett specifikt ämne inom baltisk språkvetenskap i samråd med kursansvarig. Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.