Kursen syftar till att fördjupa förmågan att analysera och problematisera barnkulturens särskilda villkor. Barns tolkningar och vuxnas intentioner är centrala perspektiv, liksom metodiska och etiska aspekter i forskning om barns upplevelser. Kursen består av fyra delkurser: - Barndomssociologi, intersektionalitet och barnkultur - Tolkningar av barnkultur - Receptionsstudier av barnkultur - Uppsats