Kursen introducerar ämnet barnkultur och behandlar centrala begrepp som barnkultur, barnsyn, barndom och barnperspektiv. Kursen berör barndomens historia och samtida kulturarv samt utforskar förhållandet mellan barndom, barnkultur och barnsyn med ett historiskt perspektiv. Kursen utgör delkurs 1 i Barnkultur I, 30 hp.