Under kursen tränas praktisk användning av biologisk statistik, inklusive försöksplanering, databehandling och hypotesprövning. Vidare ingår informationssökning, vetenskaplig publicering samt skriftlig och muntlig presentationsteknik. Kursen ger teoretiska och praktiska "verktyg" inför fördjupade studier på master- och forskarutbildningsnivå samt för biologiskt arbete utanför universitetet. Kursen ges februari - mars.